Odhalený svět fascií

Vítejte ve fascinujícím světě fascií!

Účelem těchto stránek je poskytnout přehlednou a maximálně srozumitelnou formou základní informace o fasciích, jejich ošetření a tréninku této vazivové tkáně.

Informace, které jsou zde zvěřejněny, mají především informativní charakter a budou postupně doplňovány a aktualizovány. Vycházím převážně z vlastní praxe, kterou zde doplňují informace opírající se o výzkumy Dr. Roberta Schleipa a zkušenosti a poznatky mých kolegů.

Cílem této prezentace je rozšířit základní informace o fasciích mezi širší veřejnost a jiné zájemce, kteří se dosud neměli možnost s tímto tématem setkat.

Fascie jsou sice již zkoumány řadu let, ale stále se nám jeví jako dosud ne zcela probádanou oblastí, která teprve jakoby čekala na své místo ve světě. Je však již zcela evidentní, že se o tuto vazivovou tkáň zajímá stále čím dál více lidí z řad lékařů, terapeutů, trenérů, masérů a vědeckých pracovníků.

Pokud se vám podaří alespoň zachytit základní principy a postupy, jak s fasciemi pracovat, může to být pro vás veliký přínos v praktickém životě nebo jako vědomostní obohacení.