Techniky pomocí masážních pomůcek:

Kromě ručního ošetření je rovněž možné využít i masážní válce, koule, tyče a podobné pomůcky.
Zde lze označit za nevýhodu obtížnější manipulaci, menší přesnost cíleného ošetření oproti manuální terapii prováděnou druhou osobu a pro někoho může být i toto ošetření více bolestivé.
Za výhodu můžeme považovat v určitých případech možnost širší plochy ošetření a především možnost ošetření, resp. sebeošetření i míst, na která si obtížně dosáhneme, např. záda.
Pokud budeme rolovat rychlým pohybem, přispějeme tak k uvolnění svalů a tonizace tkáně, ale nedostaneme se pořádně na fascie, resp. jsme schopni zasáhnout jen ty povrchové.
Rychlé rolování je tedy vhodné zařadit spíše na začátek tréninku a nebo jako doplněk k hlubšímu ošetření fascií, či rehydrataci.
I při tomto (rychlejším) druhu rolování je třeba vyvinout dostatečně silný tlak, aby byla tato technika efektivní.

Rychlé rolování:

Vhodné před sportovní aktivitou a výkonem.

Výhody rychlého rolování:
- stimulace mechanoreceptorů (čidla, která nám pomáhají lépe zpracovávat informace z prostředí)
- zvýšení rozsahu pohybu (pouze dočasné)
- lepší svalová práce

Pomalé rolování:

Ideálně lze využít po cvičení s odstupem potřebného času pro tělo k tomu, aby se uvedlo do optimálního stavu. To znamená, že nerolujeme, když je tělo „rozehřáté“, ale počkáme na zklidnění celého organismu.

Výhody pomalého rolování:
- regenerace a rehydratace
- uvolnění fascií
- uvědomění si těla

Kontraindikace:

křečové žíly
rozvinutá osteoporóza v oblasti trupu (lze se rolovat o zeď)
krvácivost (v případě užívání léků na ředění krve)
těhotenství (lze provádět pomalé rolování s malou intenzitou tlačení)

Vakuová masáž pomocí baněk:

Masáž pomocí baněk má velmi dlouhou tradici.
Tato metoda vytváří podtlak, vzniká trakce (tah), zvláště mezi podkožím vazivem a hlubokými fasciemi.
Vakuová masáž zlepšuje lokální prokrvení a látkovou výměnu s pozitivním dopadem na pojivovou tkáň.
Studie ukazují, že silná varianta vakuové masáže podporuje tvorbu kolagenu.