Co je FASCIAL TRAINING?

FASCIAL TRAINING vychází z konceptu FASCIAL FITNESS Dr. Roberta Schleipa a jeho ženy Divo Müller.
Tento koncept má mnoho podobných názvů jako např. Functional Fascial Training, Fascial Stretch Therapy nebo Fascial Movement Therapy atp.

Pod tímto názvem si můžeme představit aktivní cvičení, které je zacíleno na práci s fasciemi, resp. jejich trénink a v celkovém důsledku tak může dojít k lepším výkonům a pohyblivosti, rychlejší regeneraci a celkové flexibilitě.

Tento typ cvičení však není určen pouze pro sportovce, ale i pro běžné lidi, kteří chtějí zkvalitnit svůj pohyb nebo obohatit dosavadní trénink.
Koncept Fascial Fitness se stal již tak rozšířenou variantou cvičení, že se k tomuto druhu tréninku připojuje stále více lidí, ať již z řad profesionálních trenérů, terapeutů nebo amatérských sportovců.
Díky relativně "otevřené" struktuře se tomuto cvičení může věnovat prakticky kdokoliv, měl by však znát dobře principy a myšlenku tohoto způsobu tréninku.


FASCIAL TRAINING v bodech:

1) Pohyby zaměřené na zpětnou elasticitu. Např. skákání přes švihadlo a různé poskoky.

2) Strečink, prováděný v různých směrech a úhlech. Více o strečinku se dozvíte přímo zde na stránkách.

3) Myofasciální uvolnění a rehydratace fascií pomocí manuálních technik nebo rolováním.

4) Propriocepce - vnímání pohybů těla a jeho polohy. Tento polohocit je nezbytný pro správnou koordinaci pohybů.