Co jsou Fascie:

Fascie obalují všechny části lidského těla. Každý sval, svalové vlákno, každý orgán, mozek a dokonce i oči mají ochranný fasciální obal.
Všechny tyto obaly jsou součástí většího obalu. Povrchové fasciální vrstvy jsou přímo pod kůží. Tato ucelená souvislá síť od malíčku až po hlavu spojuje, ale zároveň i odděluje a ochraňuje všechny funkční jednotky těla. Tuto charakteristickou ucelenost a souvislost při pokrytí každého milimetru lidského těla sdílí fasciální sít pouze se dvěmi dalšími systémy. Oběhovým a nervovým systémem. Ani kosti ani svaly nejsou takto souvislé.

Fascie je bílá hmota s rozdílnou mírou pružnosti a strukturou vláken připomínající pavučinu. Propojuje a zároveň rozděluje tělo na funkční jednotky, formuje celou strukturu a tvar. Je součástí všech tělesných soustav - fasciální síť. Neustále se mění a přizpůsobuje v závislosti na individuálních požadavcích našeho těla. Snížení pohyblivosti těla negativně ovlivňuje její vyvážení, pohybovou koordinaci a celkové fungování organismu včetně dýchání, trávení a psychické, fyzické a emocionální kapacity.

Funkce fascií:

Obalují svaly, nervy, cévy
Zajišťují kohezi (soudržnost) tkání
Umožňují pohyb mezi naléhajícími strukturami
Má schopnost se elasticky protahovat a kontrahovat
Omezují vliv tlaků a tření
Svým cévním zásobením se podílí na výživě okolních tkání
Připojují svaly ke kostem
Obsahují proprioreceptory (smyslový receptor, který vnímá polohu a pohyb jednotlivých částí těla)
Obsahují nociceptory (receptory bolesti)
Dysfunkce fascií má negativní vliv na svaly a svalové úpony

Zdroj: Dr. Robert Schleip

Pohyb jako prevence:

Na obrázku vlevo je vidět fascie, která má pravidelný pohyb.
Na obrázku vpravo je fascie, která byla 3 týdny bez aktivního pohybu.
Změna struktury je zcela patrná a potvrzuje tak fakt, že pokud chceme mít fascie funkční a v pořádku, je pravidelný pohyb nezbytný.