Jak si zajistit zvýšení rozsahu pohybu?

Možná jste se setkali s informací, že pokud před cvičením využijete masážního válce a pomocí rolování si uvolníte určitý sval, zvýší se vám tím rozsah pohybu, jelikož sval bude uvolněný a více pružný.
To je skutečně pravda, ale několik studií ukázalo, že zvýšený rozsah pohybu tímto způsobem je pouze krátkodobý a trvá řádově kolem deseti minut, což v praxi nezní moc povzbudivě.
Nabízí se zde řešení v podobě studie, která kombinuje metodu uvolnění fascií, protažení a posílení. Jak by to vypadalo v praxi?

Krok č. 1: Danou oblast, kterou hodláme zatížit tréninkem nejprve uvolníme. To můžeme provést použitím manuální techniky nebo metodou rolování pomocí válce, míčku nebo jinou vhodnou pomůckou.

Krok č. 2: Takto uvolněnou oblast opatrně protáhneme. Svaly máme uvolněné, proto se díky protažení dostaneme do většího rozsahu pohybu. Zde je vhodné nejdříve začít velmi opatrně a opakováním se postupně "vystrečovat" k většímu rozsahu. Nikdy se však nesnažíme o extrémní rozsah pohybu, abychom si nepřivodili zranění.

Krok č. 3: Poslední částí je danou oblast silově zatížit, tzn. procvičit. Toto cvičení by nemělo být s extrémní zátěží, ale s přiměřenou, např. pouze s vlastní vahou nebo lehkou zátěží, abychom tělu dali informaci, že zvýšený rozsah, který jsme si předem zajistili uvolněním a protažením, je pro tělo zvládnutelný a mozek si tuto informaci zachoval a dokázal s ní pracovat i v budoucnu.
Pokud bychom tento krok vynechali, tělo by se vrátilo k původnímu rozsahu pohybu na které bylo zvyklé, jelikož zde je pro mozek poslední dostupná informace, že takovýto rozsah pohybu je zvládnutelný a tedy pro tělo bezpečný.

Tato metoda vám samozřejmě nezaručí hned napoprvé zvýšení rozsahu pohybu, ale je třeba ji aplikovat dlouhodoběji a výsledky budou samozřejmě vždy velice individuální.

Díky poměrně malé časové náročnosti se jeví tento postup jako dostupná možnost, jak si postupně vybudovat větší rozsah pohybu.